Gruodžio 3-čią minime Tarptautinę žmonių su negalia dieną.Gruodžio 3-čią minime Tarptautinę žmonių su negalia dieną. Šia proga Vilkijos miesto bibliotekos bibliotekininkė Jolanta Bačėnienė tęsdama akciją "Aš ir Tu - tai Mes“ 2018 , išreikšdama pagarbą likimo nuskriaustiems žmonėms kartu su Vilkijos parapijos klebonu Linu Šipavičiumi sekmadienį pakvietė Vilkijos neįgaliųjų sąjungos narius bendrai maldai. Į Šv. Jurgio bažnyčią rinkosi: parapijiečiai , žmonės turintys negalią, jų šeimų nariai, artimieji ir draugai. Ši diena buvo svarbi kiekvienam iš mūsų. Vilkijos krašte gyvena šeimos, kuriose auga vaikai , taip pat prižiūrimi artimi šeimos nariai turintys negalią. Mišių eigoje buvo trumpai pristatyta Vilkijos neįgaliųjų sąjungos veikla , pasidžiaugta gražiais ir prasmingais darbais. Po mišių pabūti kartu ir pasidalinti kasdieniniais rūpesčiais rinkomės Vilkijos neįgaliųjų sąjungos patalpose , kur prie arbatos puodelio diskutavome apie sąjungos narių nuveiktus darbus, vykdomus projektus. Pirmininkė Genovaitė Skakauskienė rodydama narių rankomis pasiūtas prijuostes, iš karoliukų suvertus rožančius ir kitus rankdarbius, džiaugėsi gražiu bendradarbiavimu su biblioteka, dėkojo seniūnui Kaziui Bačėnui už palaikymą ir supratingumą, Vilkijos parapijos klebonui Linui Šipavičiui už maldą , kuri sušildė jų širdis. Anot pirmininkės, žmonės su negalia išreiškia didžiulį noras integruotis į visuomenę, kurioje galėtų jaustis įvertintais. Akcija "Aš ir Tu - tai Mes“ 2018 tampa nenutrūkstama tradicija mūsų krašte. Esu laimingi , kad mūsų kraštas yra neabejingas likimo nuskriaustiems žmonėms. Nuoširdų ačiū tariame Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčios klebonui Linui Šipavičiui , Vilkijos seniūnui , seniūnaitei Drąsutei Danilevičienei ir visiems tiems , kurie buvote kartu.© PigiosSvetaines.lt