Eglutės įžiebimo šventė

Nuoširdžiai dėkojame šventės organizatoriams :Vidos Rainienės šeimai ir Vilkijos "Nemuno krašto vaikai" komandai, Giulijai, bendruomenės centro "Vilkijos atgimimas" pirmininkei Romutei Jocienei , Astai Burbienei, Vilkijos miesto seniūnaičiams Remigijui Vaitiekūnui už dovanas šventės organizatoriams, Drąsutei Danilevičienei ,
Gintarei Sutkevičiūtei iuž pagalbą renginio metu. Vilkijos miesto gyventojų vardu dėkojame Kauno rajono savivaldybės vicemerui Jonui Gurskui už nuoširdžius sveikinimus, taip pat Vilkijos parapijos klebonui Linui Šipavičiui .Mieli vilkijiečiai, dėkojame Jums už gausų dalyvavimą ir puikią nuotaiką
© PigiosSvetaines.lt