LKRKA 16-osios sporto žaidynės Kauno rajone, Vilkijos mieste


Rugpjūčio 26 dieną Vilkijos mieste, Kauno rajone, įvyko Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos (LKRKA) vasaros sporto žaidynės. Tai buvo jau 16-osios rezervo karių organizuotos žaidynės. Šį kartą šventę organizavo LKRKA Kauno skyrius, kuris padedant Kauno rajono savivaldybės mero Valerijaus Makūno vietą pasirinko Vilkijos miestą. LKRKA veikla vystoma visoje Lietuvoje. Ši organizacija turi 8 skyrius apskrityse, tai: Vilniaus, Kauno, Tauragės, Telšių, Alytaus, Marijampolės, Klaipėdos, Panevėžio skyriai, kurie aktyviai dalyvauja veikloje stiprinant Lietuvos gynybinius pajėgumus.
Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Vilkijos vėlyvosios gotikos Šv. Jurgio bažnyčioje, kuri kitais metais švęs 110 -ąsias pastatymo metines. Už karius Šv. Mišias aukojo parapijos kunigas magistras Linas Šipavičius. Vėliavų grupių sargyba su jaunaisiais šauliais papuošė Mišių aukojimo ceremoniją.
Po mišių karių kolona su vėliavomis skambant patriotinėms dainoms patraukė nustatytu maršrutu per Vilkijos miestą. Karių eisena stabtelėjo šalia seniūnijos pastato, prie atminties paminklo partizanams. Vilkijos seniūnas Kazys Bačėnas išsamiai pasakojo rezervistams apie partizanų niekinimo vietas
​ „Čia šioje vietoje NKVD niekino partizanus. Buvo guldomi nužudyti partizanai ir kepinami saulės atokaitoje ir buvo stebima, kas kokie giminės prisiartins prie kūnų, kad būtų galima surasti ir artimuosius“- sakė seniūnas. Čia rezervo kariai atidavė pagarbą partizanams, kovojusiems už Lietuvos laisvę ir padėjo gėlių vainiką, uždegė žvakes. Vėliau eisena patraukė į partizanų užkasimo vietą, prie upelio nuošaliame šlaite. Čia slėpė enkavėdistai partizanų kūnus žemėje. Šioje vietoje taip pat pastatytas atminimo paminklas partizanams. Rezervo kariai nusilenkė tylos minutei ir atidavė pagarbą padėdami gėlių vainiką ir uždegė žvakes.
Vėliau kolona patraukė į miesto kapines, kur partizanų kaulai perlaidoti jau Lietuvos nepriklausomybės laikotarpyje į miesto kapines. Viso čia perlaidota....? partizanų. Čia buvo sugiedotas Lietuvos himnas, padėtos gėlės, uždegtos žvakės, KASP – 2 rinktinės kariai 3-mis šūvių salvėmis pagerbė partizanus.

12 val. – įvyko LKRKA žaidynių atidarymas

12 val. – įvyko LKRKA žaidynių atidarymas. Giedant Lietuvos Respublikos himną buvo pakelta Lietuvos vėliava.
Sveikinimo žodį tarė Kauno rajono savivaldybės vicemeras Jonas Gurskas, Vilkijos miesto seniūnas Kazys Bačėnas, Vilkijos apylinkių seniūnijos seniūnas Arūnas Bačiūnas, KASP Dariaus ir Girėno 2-osios rinktinės atstovas Remigijus Mikalauskas ir kiti. Po trumpo pranešimo LKRKA prezidentas plk. ltn. (R) Česlovas Šlegaitis paskelbė žaidynių pradžią. Buvo pakelta LKRKA vėliava. LKRKA skyrių, Vilkijos miesto vėliavų, bei kitų organizacijų vėliavomis pasipuošė žaidynių stovai.


Prasidėjo žaidynės.


Dalyvavo septynios LKRKA skyrių komandos: Kauno, Vilniaus, Telšių, Marijampolės, Panevėžio, Tauragės ir KASP -2 rinktinės.

Visą žaidynių metą KASP Dariaus ir Girėno 2-oji rinktinė demonstravo visuomenei karių ginkluotę.


Žaidynių metu buvo keletas rungčių: šaudymo iš pneumatinio šautuvo varžybos


Improvizuotas „kariškų batų“ metimas


Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos (LKRKA) vasaros sporto žaidynėse daugiausia apdovanojimų gavo Telšių komanda.Telšiečiai iškovojo Kauno rajono mero Valerijaus Makūno įsteigtą taurę už geriausius rezultatus šaudymo rungtyje. Ši komanda laimėjo ir virvės traukimo, svarmenų kilnojimo, sukarintų kliūčių ruožo varžybas ir užėmė pirmą komandinę vietą.Antrą vietą komandinėje įskaitoje, nedaug atsilikę nuo telšiečių, laimėjo varžybų organizatoriai kauniečiai, o trečia vieta atiteko – panevėžiečiams.Geriausio šaulio taurę, įsteigtą Vilkijos seniūnijos, šaudant iš pneumatinio šautuvo laimėjo LKRKA Kauno skyriaus vadas kpt. (R) Vytautas Žymančius. Kpt. (R) Vytautas Žymančius sakė, kad „žaidynės yra gera proga susitikti senus draugus, pabendrauti, pabūti kartu tai yra patriotinio auklėjimo priemonė“Vaikai ir vietos gyventojai galėjo apžiūrėti karinės technikos parodą ir patys sudalyvauti įvairiose rungtyse.Į renginį su šeima atvyko Kauno rajono mero pavaduotojas Paulius Visockas, kuris smagiai kilnojo svarstį – politikas yra šios sporto šakos Europos čempionas.Vilkijoje gyvenantis vicemeras Jonas Gurskas pasidžiaugė, kad šiais metais patriotinis renginys vyksta šiame krašte, kuris nuo seno garsėja patriotinėmis tradicijomis, partizanų kovomis, istorinės atminties išsaugojimu.
Vakare apdovanoti sporto žaidynių nugalėtojus ir išdalinti prizus atvyko Kauno rajono meras Valerijus Makūnas
Vėliau koncertavo Valentinas Pancerna ir Sargėnų bendruomenės kapela „Šilas“, vadovė Nijolė Mažeikienė. Suliepsnojo šventinis laužas.Rezervo kariai šiltai ir draugiškai bendravo su žaidynių svečiais ir miestelio visuomene.LKRKA Asociacijos prezidentas plk. ltn. (R) Česlovas Šlegaitis pažymėjo puikią varžybų organizaciją ir sklandų pravedimą, - „galime pasidžiaugti, kad žaidynės tikrai pavyko. Nebuvo pamiršta ir visuomenė, vietiniai gyventojai, jaunimas, vaikai, jie buvo įtraukti į žaidynių programą, vyko įdomus koncertas, degė laužas, vaišinimas kariška koše“.Kaip pokalbyje pažymėjo vienas miesto šventės dalyvis - „Nemačiau labiau atsidavusių karių, kurie taip iki galo atiduotų visas savo jėgas paskirtose rungtyse...“.Tai buvo kartu ir patriotinė pamoka visiems aplinkiniams, miestelio gyventojams, jaunimui, mažiesiems. Ne taip dažnai Vilkija regi miestelio gatvėmis traukiančias Lietuvos uniformuotų karių eiles, žygiuojančius su gražia, skambia lietuviška daina! Gintautas Tamulaitis ir Pranas Urbanavičius
​Foto Juozas Jaras

Video siužetai 

Šventės foto galerija


ė


© PigiosSvetaines.lt